ŽÁK STAV, s.r.o.


Naša firma bola založená v roku 1999 . Založil ju stávajúci majiteľ Pavol Žák. Zabezpečujeme kompletný stavebný servis HSV a PSV. Viac ako 16 rokov skúseností a praxe nás predurčuje k práci, ktorá si vyžaduje presný technologický postup určený odborníkom, statikom.
Prax v tomto odbore nám umožňuje špecifický prístup k riešeniu niekedy zdanlivo nezrealizovateľných požiadaviek našich zákazníkov. V roku 2008 sa firma vlastnícky transformovala na s.r.o., vstupom spoločníkov, manželky Hyacinty a syna Martina.
Týmto krokom bola potvrdená stratégia rodinnej firmy, ktorá garantuje svojim menom v názve zodpovedný vztah k zákazníkovi.